תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת לשכת הליכוד

05.01.1994 - 05.01.1994

סימול התיק : ה 1 - 2/ 135

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק