תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מרכז תנועת הליכוד

12.02.1990 - 12.02.1990

סימול התיק : ה 1 - 2/ 84

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק