תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מרכז תנועת הליכוד

05.07.1989 - 05.07.1989

סימול התיק : ה 1 - 2/ 83

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק