תנועת החרות, פרוטוקולים מישיבות מזכירות הליכוד - כתב יד

18.11.1990 - 06.02.1992

סימול התיק : ה 1 - 2/ 82

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק