תנועת החרות, פרוטוקול מישיבה משותפת של מזכירות הליכוד ומטה הבחירות לכנסת ה-13

01.04.1992 - 01.04.1992

סימול התיק : ה 1 - 2/ 81

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק