תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות הליכוד

06.02.1992 - 06.02.1992

סימול התיק : ה 1 - 2/ 80

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק