תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות תנועת הליכוד

30.01.1992 - 30.01.1992

סימול התיק : ה 1 - 2/ 79

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק