תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות תנועת הליכוד

23.01.1992 - 23.01.1992

סימול התיק : ה 1 - 2/ 78

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק