תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות תנועת הליכוד

16.01.1992 - 16.01.1992

סימול התיק : ה 1 - 2/ 77

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק