תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות הליכוד

09.01.1992 - 09.01.1992

סימול התיק : ה 1 - 2/ 76

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק