תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות הליכוד

05.12.1991 - 05.12.1991

סימול התיק : ה 1 - 2/ 75

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק