תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות הליכוד

05.02.1990 - 05.02.1990

סימול התיק : ה 1 - 2/ 64

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק