תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות תנועת הליכוד

01.03.1990 - 01.03.1990

סימול התיק : ה 1 - 2/ 63

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק