תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות תנועת הליכוד

11.01.1990 - 11.01.1990

סימול התיק : ה 1 - 2/ 62

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק