תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות הליכוד

04.01.1990 - 04.01.1989

סימול התיק : ה 1 - 2/ 61

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק