תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות תנועת הליכוד

16.11.1989 - 16.11.1989

סימול התיק : ה 1 - 2/ 58

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק