תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות תנועת הליכוד

14.09.1989 - 14.09.1989

סימול התיק : ה 1 - 2/ 57

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק