תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות תנועת הליכוד

07.09.1989 - 07.09.1989

סימול התיק : ה 1 - 2/ 56

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק