תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות תנועת הליכוד

24.08.1989 - 24.08.1989

סימול התיק : ה 1 - 2/ 55

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק