תנועת החרות, הליכוד, חילופי שלטון 2001, המלצות לפעולה בתקופת המעבר השלטוני ולמדיניות הממשלה בראשות אריאל שרון. (בכספת מיכל 5, חסוי).

01.12.2000 - 31.12.2000

סימול התיק : ה 1 - 14/ 15/ 5

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

חוברת של צוות חילופי השלטון בראשות צחי הנגבי בנושא התארגנות
בתקופת המעבר השלטוני, המלצות בתחומי מדיניות, טיוטות לקווי יסוד
והסכמים קואליציוניים.

מילות מפתח