תנועת החרות, מרכז הליכוד, בחירות למועמד לראשות הממשלה, חומר הסברה

01.12.2000 - 07.02.2002

סימול התיק : ה 1 - 14/ 15/ 4

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

חומר הסברה להתמודדות במרכז הליכוד על המועמדות לראשות הממשלה,
טופס התפקדות לליכוד, פניות מועמדים לבחירות לכנסת (שלא התקיימו)
חומר תעמולה נגד בחירת אריאל שרון.