תנועת החרות, הליכוד, כנס בעלי תפקידים במטות הבחירות המקומיים לכנסת השש עשרה, תיק סניף

01.01.2003 - 28.01.2003

סימול התיק : ה 1 - 14/ 16/ 6

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

דבר ראש הממשלה ויו"ר הליכוד אריאל שרון, מבנה מטה יום הבחירות,
נהלים, הנחיות והוראות לארגון יום הבחירות בסניפי הליכוד.