תנועת החרות, הבחירות לכנסת הארבע עשרה, מטה יום הבחירות של הליכוד לכנסת, נהלים, טפסים, רשימות

22.05.1996 - 22.05.1996

סימול התיק : ה 1 - 14/ 14/ 7

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

סדרי עבודה - חמ"ל יום הבחירות הכולל רשימת מטות הליכוד, גשר
וצומת. טפסים ריקים ל: רישום פעילי יום הבחירות עבור מינהל
כספים, השתתפות בפעילות, נוסח לניהול שיחה עם מאותר, חוזה
לפעיל בשכר עם רכב וללא רכב.דף למתנדב, הנחיות לחבר ועדת קלפי,
ועוד.