תנועת החרות, הבחירות לכנסת הארבע עשרה, בחירות מוקדמות של המועמדים לרשימת הליכוד (פריימריז) לכנסת, חומר הסברה של המועמדים אותיות ס' - ת'

01.03.1996 - 30.03.1996

סימול התיק : ה 1 - 14/ 14/ 5

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

בין המועמדים: שלום סילבן, אסתר סלמוביץ, גדעון עזרא, דוד עלוש,
עובדיה עלי, יעל עמישב, אביגדור פורת, שמואל פלאטו שרון, אבי
פרחאן, גדעון פת, ציפרוט משה, יולי קושורובסקי, משה קצב, איוב
קרא, רחל קרמרמן מרידור, משה רום, ראובן (רובי) ריבלין, ולדימיר
שקלאר, זלמן שובל, מאיר שטרית, דב שילנסקי, מור שמגר, אריאל
שרון, דן תיכון.