תנועת החרות, הבחירות לכנסת הארבע עשרה, בחירות מוקדמות של המועמדים לרשימת הליכוד (פריימריז) לכנסת, קטעי עיתונים

26.03.1996 - 26.03.1996

סימול התיק : ה 1 - 14/ 14/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

בין העתונים: 'לב ישראל' העוסק בפריימריז, רשימת שמות המועמדים
לפריימריז שנבחרו כולל ביוגרפיות ועוד.