תנועת החרות, הבחירות לכנסת הארבע עשרה - בחירות מוקדמות של המועמדים לרשימת הליכוד (פריימריז) לכנסת, תקנון, רשימות, נהלים

01.10.1995 - 31.12.1996

סימול התיק : ה 1 - 14/ 14/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

תקנון והחלטות ועדת הבחירות לבחירת מועמדי הליכוד לכנסת הארבע
עשרה, רשימת שמות המועמדים כולל ביוגרפיות קצרות, הנחיות הצבעה
לפריימריס (גם ברוסית), כללי ועדת הפקוח לבחירות המוקדמות.
תקנות, תקנון והחלטות ועדת הבחירות לבחירת מועמדי הליכוד לכנסת
הארבע עשרה.