תנועת החרות, בחירות לכנסת ה-13, תעמולת המועמדים לרשימת הליכוד לכנסת

01.01.1992 - 30.06.1992

סימול התיק : ה 1 - 14/ 13/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

תעמולת המועמדים לרשימת הליכוד לבחירות לכנסת השלושה עשרה.