תנועת החרות, שכטרמן אברהם, יו"ר ההנהלה - התכתבות

08.01.1977 - 01.01.1978

סימול התיק : ה 1 - 17/ 10/ 5

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון. הצעות מבנה ארגוני להנהלה. פעילות הנהלת
תנועת החרות וועדות המרכז.
פניות חברי התנועה וסניפים בבקשות והצעות שונות.
מכתבי ברכה ועידוד לשרי ממשלה.

מילות מפתח