תנועת החרות, שכטרמן אברהם, יו"ר ההנהלה - התכתבות עם הפדרציה הספרדית

15.06.1978 - 09.12.1979

סימול התיק : ה 1 - 17/ 10/ 4

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נציגות התנועה בפדרציה הספרדית בישראל והמצב בפדרציה.
פרוטוקול ישיבת הנהלת הפדרציה העולמית.
כולל מסמך בצרפתית.

מילות מפתח