תנועת החרות, שכטרמן אברהם, יו"ר ההנהלה - התכתבות עם איחוד עולי בולגריה

19.06.1977 - 22.06.1979

סימול התיק : ה 1 - 17/ 10/ 3

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות עם איחוד עולי בולגריה בנושא פעילות הארגון, בחירת
נציגי תנועת החרות בארגון והקשר עם התנועה.

מילות מפתח