תנועת החרות, שכטרמן אברהם, יו"ר ההנהלה - תשובות למכתבים

20.07.1977 - 27.10.1978

סימול התיק : ה 1 - 17/ 10/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות לגבי פניות אזרחים וחברי התנועה בבקשות והצעות שונות.
עניני ארגון של התנועה.

מילות מפתח