תנועת החרות, שכטרמן אברהם, יו"ר מרכז התנועה - ברכות לרגל בחירותו לתפקיד

02.07.1979 - 15.10.1979

סימול התיק : ה 1 - 17/ 10/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות