תנועת החרות, לנדאו חיים, ח"כ, הועד העל מפלגתי למניעת הנסיגה- התכתבות, רשימה, סקירה

25.05.1971 - 30.06.1971

סימול התיק : ה 1 - 17/ 8/ 8

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות לגבי פעילות הועד העל מפלגתי למניעת נסיגה.
מינשר של הועד העל מפלגתי למניעת נסיגה. פרסומים ותגובות על
מדיניות הבטחון והחוץ של ממשלת מאיר.
רשימת ליגות הידידות עם ישראל.