תנועת החרות, לנדאו חיים, ח"כ - התכתבות עם מוסדות ואישים שונים

01.01.1971 - 31.12.1974

סימול התיק : ה 1 - 17/ 8/ 7

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות עם מוסדות ואישים שונים בנושא טיפול בבקשות ותגובות על
הצעות. עניני ארגון.
כולל מסמך באידיש.

מילות מפתח