תנועת החרות, לנדאו חיים, ח"כ - אישורים לחברי אצ"ל לשעבר על היותם בשרות מלא בארגון

13.04.1949 - 21.08.1977

סימול התיק : ה 1 - 17/ 8/ 5

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות ומתן אישורים לחברי אצ"ל על שרותם בארגון.