תנועת החרות, גח"ל - משלחת גח"ל לדיון על קווי היסוד של מדיניות הממשלה

01.08.1969 - 28.10.1969

סימול התיק : ה 1 - 16/ 5

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

הצעות למצע גח"ל והצעות לתיקונים במצע מאת אישים שונים, כולל
מנחם בגין (צילום כתב יד).
הערות להצעת קווי יסוד לדיון על מדיניות הממשלה.