תנועת החרות, גח"ל - ישיבות הנהלת גח"ל וסיכומי המטה המבצעי

15.07.1969 - 17.08.1969

סימול התיק : ה 1 - 16/ 4

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

החלטות ופרוטוקולים מישיבות הנהלת גח"ל וסיכומי המטה המבצעי
לגבי פעילות ההסברה, הארגון והכספים לקראת הבחירות לכנסת
השביעית, לרשויות המקומיות ולהסתדרות.