תנועת החרות, מועמדים לתפקידים בכירים אחרי מהפך 1977 - כלכלנים

01.06.1977 - 31.07.1977

סימול התיק : ה 1 - 15/ 6

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

שאלונים, טפסי פרטים אישיים וקורות חיים של מועמדים בתחום
הכלכלה.