תנועת החרות, הבחירות לכנסת השישית, ועדת התרכובת - התכתבות

01.07.1965 - 02.11.1965

סימול התיק : ה 1 - 14/ 6/ 11

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות עם סניפים וחברי התנועה לגבי הצעת מועמדים ובקשות ייצוג
לקראת הרכבת הרשימה לכנסת השישית.
רשימת שמות חברי בית הדין העליון וועדת הביקורת העליונה.