תנועת החרות, הבחירות לכנסת השישית - עניני תחבורה ביום הבחירות

04.10.1965 - 02.11.1965

סימול התיק : ה 1 - 14/ 6/ 9

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

תכנית פעולה של מטה התחבורה והתעבורה ליום הבחירות לכנסת
ולעיריות.
התכתבות וחוזרים לגבי ארגון רכב ומתנדבים ליום הבחירות.