תנועת החרות, הבחירות לכנסת השישית - חומר הסברה

30.08.1965 - 02.11.1965

סימול התיק : ה 1 - 14/ 6/ 8

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

חומר הסברה ותעמולה המבקר את שלטון מפא"י וקורא להצביע לגח"ל.
הודעות לעתונות של חברי גח"ל בנושאים שונים. דף הסברה לפעיל.
עקרונות וקווי פעולה של גח"ל.
מצעים מוניציפליים וחומר הסברה של גח"ל לקראת מערכת הבחירות
לרשויות המקומיות.
מצע הבחירות להסתדרות של גח"ל בהסתדרות. חוברת הסברה של סיעת
תכלת לבן בהסתדרות.
התכתבות בנושא פעילות הסברה.
כולל חומר הסברה בספרדית.