תנועת החרות, הבחירות לכנסת השישית, מטה יום הבחירות - חוזרים

20.08.1965 - 02.11.1965

סימול התיק : ה 1 - 14/ 6/ 5

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

חוזרים אל מטות גח"ל בסניפים בנושא הוראות פעולה ליום הבחירות
והיערכות לקראתו.
רשימת חוליות הפיקוח בסניפים ביום הבחירות.
תכנית ימי עיון לאחראים על יום הבחירות בסניפים.