תנועת החרות, הבחירות לכנסת השישית, המטה הארצי - תקציב הסניפים

01.08.1965 - 02.11.1965

סימול התיק : ה 1 - 14/ 6/ 4

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

הוראות ארגוניות למטות גח"ל לקראת הבחירות לכנסת השישית ולרשויות
המקומיות.
הצעת תקציב בחירות למרחב תל אביב. אומדן תקציב אגף ארגון.
הצעת תקציב יום הבחירות לסניפים לעיריות. רשימת אסיפות גח"ל.