תנועת החרות, הבחירות לכנסת השישית - פרוטוקולים מישיבות ועדת המשנה לועדה להרכב רשימת המועמדים לכנסת

18.08.1965 - 26.08.1965

סימול התיק : ה 1 - 14/ 6/ 3

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פרוטוקולים מישיבות אליהן זומנו משלחות מסניפים שונים לקראת
הרכבת רשימת המועמדים לכנסת השישית.