תנועת החרות, הבחירות לכנסת השישית, ועדת הבחירות האזורית בתל-אביב - פרוטוקול, רשימה

13.09.1964 - 02.11.1965

סימול התיק : ה 1 - 14/ 6/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פרוטוקול מישיבת ועדת הבחירות האזורית תל-אביב בנושא ארגון
פעילות הועדה.
גיליון סיכום אזורי של תוצאות הבחירות לכנסת השישית.

מילות מפתח