תנועת החרות, הבחירות לכנסת הרביעית ולרשויות המקומיות - תקציב הבחירות, רשימת מועמדים

01.01.1959 - 03.11.1959

סימול התיק : ה 1 - 14/ 4/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

רשימת מועמדים רשמית של תנועת החרות לכנסת הרביעית.
הוראות פעולה לסניפים לגבי קרן הבחירות של התנועה.
תקציב הבחירות. התכתבות עם סניפים לגבי תקציב יום הבחירות.