תנועת החרות, הבחירות לכנסת הרביעית ולרשויות המקומיות - הוראות, פרוטוקולים

20.01.1959 - 03.11.1959

סימול התיק : ה 1 - 14/ 4/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פרוטוקולים מישיבות ועדת פנקס הבוחרים.
תדריך ותקנות לגבי הצגת רשימות הבוחרים. הודעה על מקומות הצגת
רשימות הבוחרים. הוראות לועדות הקלפי.
חוק הבחירות (דרכי תעמולה) ותיקון חוק פנקס הבוחרים לכנסת.
כרטיסי עבודה לחוליה ניידת של מרכז התנועה ביום הבחירות.
רשימת תחנות הקלפי לבחירות לכנסת הרביעית באזור ירושלים.