תנועת החרות, הבחירות לכנסת השלישית - הבחירות באזור תל-אביב

03.04.1955 - 26.07.1955

סימול התיק : ה 1 - 14/ 3/ 6

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון לקראת הבחירות.
פרוטוקולים מישיבות הועדה המצומצמת להרכב ועדות הקלפי, ישיבות
ועדת הבחירות האזורית.
רשימות יושבי ראש של הקלפיות, סגניהם, ממלאי המקום והמשקיפים
מטעם התנועה בבחירות לכנסת השלישית, באזור תל-אביב.
רשימת כתובות של תחנות קלפי.