תנועת החרות, הבחירות לכנסת השלישית ולמועצות המקומיות - רשימת חברי ועדות הקלפי מטעם תנועת החרות

01.07.1955 - 26.07.1955

סימול התיק : ה 1 - 14/ 3/ 4

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער