תנועת החרות, הועידה הארצית החמש עשרה, ועדת הבחירות המרכזית - סניף קרית טבעון, ערעורים

24.11.1985 - 24.11.1985

סימול התיק : ה 1 - 13/ 15/ 36

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

ערעורים על אי הכללה ברשימת הבוחרים בסניף קרית טבעון.